Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

PETROLEUM RESIN, SK 120 H ( TAIWAN - BAO 25 KG)


Petro resin, C9

Packing: 25 kg
Origin: China
==============
Tel: 0909-919-331
Tel: 0907-919-331

Không có nhận xét nào: