Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

PETROLEUM RESIN C9, COLOR 10 (CHINA - BAO 25 KG)PETRO RESIN - C9

Packing: 25 kg
Origin: Taiwan
==============
Tel: 0909-919-331
Tel: 0907-919-331

Không có nhận xét nào: